مرتب سازی بر اساس : :  

۱۹۰۰۰ متر هشتگرد

معاوضه, همه فروش
- باغ و با غچه

ویژگیهای زمین : ١- ١٩سند تک برگ ٢-١٠انشعاب آب آشامیدنی از آبفای هشتگرد(کنتور) . ٣-محصور بودن سه طرف زمین توسط فنس وبر زمین از نرده…

جزییات بیشتر