• IMG-20190630-WA0017
  • IMG-20190630-WA0013
  • IMG-20190630-WA0014
  • IMG-20190630-WA0019
  • IMG-20190630-WA0018

معاوضه, همه فروش - باغ و با غچه

ویژگیهای زمین :
١- ١٩سند تک برگ
٢-١٠انشعاب آب آشامیدنی از آبفای هشتگرد(کنتور) .
٣-محصور بودن سه طرف زمین توسط فنس وبر زمین از نرده آهنی مدل اجلاس سران از آهن میله ایی.
۴-وجود ١٢۵٠اصل درخت میوه وزینتی و گردو وتنوع أشجار…
۵-سهمیه حقابه از چاه آب کشاورزی شهرک.
۶-لوله کشی آب آشامیدنی در شهرک.
٧-تا پایان سال شهرک در بافت روستا یا باغ شهر قرار میگیرد.
٨-بهر برداری ازمترو تهران هشتگرد درسال٩۶.
٩-إتمام مطالعات فاز صفر متروهشتگرد به قزوین توسط مشاور وعقد قرار داد ساخت با چینیها .
١٠-داشتن شبکه برق سراسری در شهرک .
١١-فاصله شهرک تا ایستگاه راه آهن هشتگرد با ماشین کمتر از ۵دقیقه وتا ایستگاه مترو ده دقیقه میباشد.
١٢-اخذ مصوبه گاز وإتمام لوله کشی ونصب کنتور انشعابات تا پایان نیمه ۶ماهه٩٨ وإلحاق به روستای مجاور که موجبات مجوز ساخت ویلا را فراهم میاورد.

 

قابل توجه

محل ملک برروی نقشه

املاک مشابه