قواعد پارک‌کردن در کوچه‌هایی که بن‌بست نیست

❁﷽❁

 

🔺 فضای کوچه، در ملکیت هیچ شخص خاصی نیست و به عموم مردم تعلق دارد.

🔺 کوچه از جمله اموالی است که غیر قابل تملک اعلام شده است.

🔺 (ماده ۲۴ قانون مدنی) و با رعایت سایر قوانین، هر کسی می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شود(ماده ۹۲ قانون مدنی).

🔺 تا زمانی که سد معبر نکرده باشید یا در جایی که توقف ممنوع اعلام نشده، توقف نکرده باشید، پارک در کوچه حق شماست و سهم شماست، مگر با یک استثناء

🔺 هر کسی با مالکیت، صاحب حق‌هایی می‌شود که برای بهره‌برداری از آن ملک در اموال دیگران وجود دارد.

🔺 اگرچه کوچه در مالکیت عمومی است، اما خانه‌های در کوچه در حد رفت و آمد خود نسبت به آن حق دارند.

🔺 به این حق، «حق ارتفاق نسبت به ملک غیر» می‌گویند.

🔺 (مواد ۹۳ تا ۱۰۸ قانون مدنی)‌ در پارکینگ در کوچه‌ها نباید راه رفت و آمد صاحبان منزل گرفته شود.

🔺 بنابراین حق پارک در برابر درب پارکینگ منزل را ندارید.

🔺 همین‌طور پارک در برابر سایر درب‌ها، اگر امکان رفت و آمد انسانها یا وسایل متعارف آن درب مثل دوچرخه و موتور سیکلت را سلب کند، ممنوع است.
این استثناء پارک در کوچه‌هاست.

🔺 این که شما زحمت کشیده اید پیاده‌رو را سنگ‌فرش کرده اید، یا گل و بوته و درخت کاشته‌اید ، برای شما هیچ حقی نسبت به آن و فضای مجاور در کوچه نمی‌کند.

🔺 در پارک‌کردن در فضای غیر عبوری کوچه‌ها، قاعده «هر کی زودتر رسید» حاکم است.

🔺 نمی‌توان گفت زیر پنجره و جلوی دیوار، حریم ملک است.

🔺 کوچه در مالکیت عمومی است و ایجاد حق در ملک عمومی، جنبه استثنایی و حداقلی دارد.

♦️ این‌جا به بحث شیرین پارک= پنچری می‌رسیم.

🔺 حتی اگر کسی در برابر درب پارکینگ شما پارک کند، شما حق ندارید او را به پنچری تهدید کنید.

🔺 جلوی درب منزل که قصه این است، پس قصه بقیه دیوار منزل و زیر پنجره و … به طریق اولی تکلیفش روشن است.

🔺 شما تنها می‌توانید از ضابطین قضایی (در اینجا نیروی انتظامی) برای رفع مزاحمت کمک بخواهید.

🔺 شما قاضی نیستید که برای گرفتن حق‌تان رأسا اقدام کنید.

🔺 صرف تهدید دیگران به خسارت مالی (پنچری یا حتی خالی کردن باد تایر) جرم است.

🔺 تهدید به ایراد ضرر مالی تا ۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه تا دو سال حبس دارد. (ماده ۶۶۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی).

🔺 تخریب عمدی اموال دیگری نیز از ۶ ماه تا ۳ سال حبس خواهد داشت. (ماده ۶۷۷ کتاب پنجم قانون مجازات). یک توهین ساده نیز می‌تواند مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی به همراه داشته باشد.(ماده ۶۰۸ همان قانون)

🔺 این که مانع از پارک وسیله نقلیه دیگران در برابر دیوار منزل و یا مغازه‌تان شوید، زورگویی است، از شما شهروند بافرهنگ و متمدن بعید است.

amlakiran@