رؤیاهایی که رؤیا نیستند

ماموریت این برنامه

قدرت افکار تان را دست کم نگیرید!!!

آیا افکارِ غالبتان را می‌شناسید؟؟
آیا از قدرت افکار غالبتان اطلاع دارید؟
آیا از نقشی که قدرت افکار غالب در زندگی شما دارند، اطلاع دارید؟
حتماً برایتان پیش آمده که به دوستی قدیمی فکر کنید، سپس او به شما زنگ بزند یا خبری غیر منتظره از او دریافت کنید!
آن لحظه دوست دارید با تمام وجودتان بگویید:
باور می‌کنی همین الان داشتم به تو فکر می‌کردم!!!
نام این روند، قدرت افکار است.شاید بپرسید، منظورتان از قدرت افکار چیست؟
همین حالا نگاهی به اطرافت بیانداز!
میز، صندلی، دیوار، دستتان، افکاری که اکنون در سر دارید، احساسی که اکنون در درونتان دارید و … همه و همه ماهیتی از انرژی دارند!
طبق قانون جذب، انرژی‌های مشابه یا همان فرکانس‌های مشابه، یکدیگر را جذب می‌کنند.

منظورم از قدرت افکار این است:

اولا  : همه چیز از فرکانس است!

ثانبا: هر فکر دارای یک جنسِ خاص از فرکانساست که

وقتی به جهان ارسال می‌شود، افراد، اتفاقات و شرایط همجنس با خود را جذب می‌کند.
بنابراین وقتی در ذهنتان و افکارتان در مورد چیزی نگران شده و به آن فکر می‌کنید،

در مورد آن با دیگران صحبت می‌کنید،

از رخ دادن ِآن می‌ترسید

و به آن توجه می‌کنید،

فرکانسی از جنسِ این نگرانی را به جهان ارسال می‌کنید

و طبقِ قانون که فرکانس‌های مشابه یکدیگر را جذب می‌کنند، اتفاقاتی از جنسِ آن نگرانی رابرای خود رقم می‌زنید.

این یعنی قدرت افکار
بعد می گویید: بی خود نبود که اینقدر نگران بودم!

دیدی همین اتفاق رخ داد!!

دیدی حق با من بود!!
وضعیتِ مالی کنونی شما، حاصل قدرت افکار است
روابطی که اکنون در حال تجربه آن هستید، حاصل قدرت افکار است
میزان سلامتی‌تان حاصل قدرت افکار است
خانه ای که در آن زندگی می‌کنید، ماشینی که می رانید، دوستانی که دارید، شغلتان و … همه و همه حاصل قدرت افکار است

با قدرت افکارتان، اتفاقات زندگی خود را رقم می‌زنید، چه از این موضوع خوشتان بیاید و چه نیاید
با قدرت افکار، هر لحظه از زندگی‌تان را می‌آفرینید، چه از این موضوع آگاه باشید و چه نباشید

با قدرت افکارتان، شریکِ رابطه عاطفی تان را وارد زندگی تان می کنید!
شخصی که در روابط عاطفی شما قرار دارد، میزان عشق یا نفرتی که در روابطتان تجربه می‌کنید، همه و همه حاصل قدرت افکارتان است چه آنرا باور کنید یا باور نکنید!

جهان به آنچه شما دوست دارید و می‌خواهید داشته باشید، اهمیتی نمی‌دهد

بلکه به قدرت افکارتان

و فرکانسی که در هر لحظه به جهان ارسال می کنید، اهمیت می‌دهد.

تمام جزئیات زندگی تان، پاسخِ قوانین کیهانی به قدرت افکار و فرکانس‌ شماست!

این یک قانونِ بدون تغییر است.


در فصل دوم کتاب رویاهایی که رؤیا نیستند، تمام جوانب این موضوع را به تفصیل شرح داده‌ام

و راه کارهایی عملی و اساسی برای استفاده آگاهانه از قدرت افکار برای ورودِ آنچه که می‌خواهیم از قبیل:

رابطه دلخواه،

وضعیت مالی مطلوب،

وضعیت سلامتی،

آرامش و ... به شما ارائه داده‌ام!


تأکید استاد

قبل از شروع، حتما تمرینات فصل اول را انجام داده باشی

انجام تمرین این فصل، واجب ترین کار زندگی تان است

زیرا این تمرین، قدرت افکارتان را به خدمت شما در می آورد


عناوین فصل دوم (قوانین کیهانی سعادت) شامل ۳۷ صفحه:

قوانین کیهانی سعادت
شناختِ قوانینِ کیهانی یک ضرورت است نه کسبِ مهارت!
«ثبات» خصیصه مهمِ قوانینِ کیهانی
«قانون جذب» بزرگ‌ترین و قدرتمندترین قانونِ کیهانی است
قرآن و قانون جذب
افکار شما، آفریننده هستند
چگونه باورهای جدید ایجاد نماییم
اعراض در قرآن
آیات اعراض در قرآن

تمرین (جهت استفاده از قدرت افکار)